Milieu

Wij geloven in een duurzame toekomst.

Onze focus ligt niet alleen op innovatie; wij helpen onze klanten tevens een duurzamere toekomst te creëren. Ons verantwoordelijkheidsgevoel gaat verder dan een veilige en respectvolle manier van zakendoen: we leveren producten die een oplossing kunnen bieden voor enkele van de meest urgente milieukwesties wereldwijd.

Minder
Meer

Energie opwekken met windturbines

Een cruciale uitdaging bij het maximaliseren van het potentieel van windenergie is de lengte van een windmolenwiek. Langere wieken zorgen voor efficiëntere en krachtigere prestaties.

Een sterke bindlijm kan de levensduur van een wiek verlengen en uiteindelijk de productie van nog langere wieken mogelijk maken door middel van tegen uitzakken resistente composieten. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, leveren we CAB-O-SIL® ULTRABOND™ hoogwaardig behandeld pyrogeen silica. Dit innovatieve materiaal verhoogt de efficiëntie en prestaties van windmolen- en windturbinewieken aanzienlijk door een vijfentwintig tot dertig procent hogere weerstand tegen uitzakken (initieel en na veroudering) te bieden, vergeleken met huidige oplossingen binnen de industrie. Ons hydrofobe fumed silica kan fabrikanten van windmolenwieken helpen te voldoen aan de strengste vereisten en de beste prestaties te leveren.

Minder

Onze verantwoordelijkheid

Bij Cabot gaan productbeheer en risico-onderzoek hand in hand met innovatie.

Broom maakt emissies van kwikverwerkingsinstallaties veiliger

Schonere boorwerkzaamheden

Onze cesiumformiaatzouten worden gebruikt als boor- en verwerkingsvloeistoffen voor olie- en gasboringen onder hoge druk en bij hoge temperatuur (HPHT).

Deze zouten vormen een uitstekend alternatief voor conventionele boorvloeistoffen omdat ze grote voordelen opleveren ten aanzien van HSE. Onze vloeistoffen bevatten geen vaste deeltjes, hebben een hoge dichtheid en een lage viscositeit waardoor boringen en workover-werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen verlopen. Het gebruik van cesiumformiaatzouten leidt tot minder schade aan reservoirs en de zouten zijn goed biologisch afbreekbaar conform de testrichtlijnen die zijn opgesteld door de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Onze vloeistoffen kunnen worden gerecycled en voor verschillende projecten worden gebruikt, waardoor HPHT-boringen schoner en veiliger worden. Kom meer te weten over de wijze waarop u de waarde van uw reservoir optimaal kunt benutten met behulp van zout met een hoge dichtheid cesiumformiaat.

Minder

Speciale toepassingen

Luchtzuivering

Actieve kool speelt een integrale rol bij de zuivering van de luchtkwaliteit over de hele wereld, zowel binnen als buiten.

Toepassing weergeven

Behandeling van rookgas

Onze producten voldoen aan de nieuwste emissienormen voor rookgas van metaalsmelters, staalfabrieken, industriële boilers, cementovens en energiecentrales.

Toepassing weergeven

Waterzuivering

We bieden actieve-kooloplossingen voor schoon water.

Toepassing weergeven

Elektronica en energieopslag

Onze prestatieadditieven en actieve kool worden gebruikt om energie op te slaan, de efficiëntie en levensduur te verhogen en de capaciteit te vergroten voor accu's en meer.

Toepassing weergeven

Hecht- en afdichtmiddelen

Onze prestatieadditieven worden gebruikt in uiteenlopende materialen, zoals epoxyharsen, acrylharsen, polyurethanen en cyanoacrylaten.

Toepassing weergeven

Olie, gas & mijnbouw

We leveren oplossingen voor boringen en verwerkingsprocessen, goudterugwinning, isolatie van onderzeese pijpleidingen en industriële isolatie, metaalbewerking, en nog veel meer.

Toepassing weergeven