Code of Business Ethics

We zetten ons ervoor in integer zaken te doen en de wetten die gelden voor onze activiteiten te eerbiedigen. Deze inzet is consistent met onze kernwaarden, die een leidraad vormen voor het gedrag van alle werknemers.

Als onderdeel van zijn regelmatige beoordeling van ons beleid op het gebied van naleving en ethiek heeft onze raad van bestuur een herziene Code voor bedrijfsethiek aangenomen, die op 27 mei 2014 is ingegaan. Onze nieuwe code wijzigt en vervangt de wereldwijde ethische en nalevingsnormen van Cabot en is van toepassing op alle werknemers, leidinggevenden en directeuren van Cabot.

In onze Code voor bedrijfsethiek wordt een aantal basisprincipes uiteengezet voor iedereen die bij Cabot werkt, en worden onze verantwoordelijkheden naar elkaar, onze klanten, onze aandeelhouders, de personen met wie we zaken doen en de gemeenschappen waarin we actief zijn beschreven. Als onderdeel van onze recente herzieningen hebben we de code bijgewerkt om de verwachtingen van Cabot van onze werknemers in meerdere risicogebieden duidelijker te definiëren, inclusief intensieve besprekingen met betrekking tot anticorruptie, internationale handelswetten, belangenverstrengeling, geschenken en amusement, gepast gebruik van sociale media, arbeidsomstandigheden/mensenrechten en bescherming van privacy.