Klanten

Onze producten worden wereldwijd in een groot aantal toepassingen gebruikt en zijn onderhevig aan specifieke internationale eisen voor het gebruik ervan.

Om onze klanten te helpen de vereisten met betrekking tot onze producten te begrijpen, hebben we een breed scala aan certificeringen, informatieverklaringen en begeleidingsdocumenten ontwikkeld die beschikbaar zijn in onze bronnenbibliotheek. Dit omvat onze uitgebreide veiligheidsinformatiebladen, ons Only Representative-communicatiepakket over de EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en productbeheeroverzichten van onze belangrijkste producten, die zijn ontwikkeld als onderdeel van ons lidmaatschap van het Responsible Care®-programma van de American Chemical Council. Via onze deelname aan de International Carbon Black Association (ICBA) hebben we een uitgebreide gebruikershandleiding voor carbonblack en een informatieblad over stofbeheer gepubliceerd.

We willen u wijzen op onze bibliotheek waarin u meer informatie vindt over het veilig hanteren van en werken met onze producten.


Onze klanten verder helpen

Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen waarmee zij hun eigen producten kunnen verbeteren. In veel gevallen werken we met klanten die hun eigen ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor ontwikkelen we producten die uiterst efficiënt en duurzaam zijn of hypermoderne toepassingen, zoals de toepassingen voor duurzame energie.