Milieu

Als toonaangevend specialist op het gebied van chemicaliën en hoogwaardige materialen hecht Cabot grote waarde aan het efficiënte en veilige gebruik van natuurlijke bronnen voor de productie en distributie van producten om zo de impact op het milieu te verkleinen.

Ons SH&E-programma (veiligheid, gezondheid en milieu) vormt op al onze locaties een zeer belangrijk element van ons beleid. Als onderdeel van dit programma wordt de impact op het milieu van onze processen nauwgezet in de gaten gehouden. Daarbij meten we onze prestaties af aan onze milieudoelstellingen, zijn we betrokken bij andere bedrijven in de buurt en blijven we alert zodat eventuele problemen direct opgelost kunnen worden. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de efficiëntie van onze fabrieken te verbeteren en binnen de gehele organisatie innovatieve oplossingen door te voeren die onze impact op het milieu kunnen verkleinen in de gehele organisatie 

In 2014 hebben we milieudoelen gesteld die nieuwe streefcijfers omvatten voor vermindering van de emissies van onze stikstofoxiden (NOX) en zwaveldioxiden (SO2) en voor onze afvalverwerkingsdoelen, naast herziene energie- en broeikasgasdoelen. We blijven onze prestaties ten aanzien van deze doelstellingen en andere milieucijfers volgen. Daarnaast lopen er op enkele van onze locaties nog projecten die onze processen efficiënter maken en de impact op het milieu verkleinen.