Milieu

Als toonaangevend specialist op het gebied van chemicaliën en hoogwaardige materialen hecht Cabot grote waarde aan het efficiënt en veilig gebruik van natuurlijke bronnen voor de productie en distributie van producten om zo de impact op het milieu te verkleinen.

We streven ernaar op een voor het milieu verantwoorde wijze producten van hoge kwaliteit te leveren. We werken conform onze bedrijfsvergunningen en zijn voortdurend op zoek naar manieren om minder afval te produceren en efficiënter te werken. We kijken echter ook verder en hebben ambitieuze doelen gesteld om onze broeikasgasemissie en energie-intensiteit te verlagen. We blijven stappen zetten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen terwijl we aan de behoeften van onze klanten blijven voldoen.

Hierbij zijn we voortdurend bezig met het evalueren en implementeren van procesverbeteringen om zo onze productopbrengst te kunnen vergroten. Daarbij willen we minder natuurlijke bronnen gebruiken terwijl we wel dezelfde hoeveelheid producten blijven produceren. Cabot investeert grote bedragen in de procesapparatuur en infrastructuur van haar locaties om zo de wet- en regelgeving te kunnen naleven, de energie-efficiëntie te verhogen en overal ter wereld de impact op het milieu te beperken. In 2014 hebben we circa 14 miljoen dollar besteed aan nieuwe en verbeterde apparatuur voor de beheersing van milieuverontreiniging om onze milieuprestaties te blijven verbeteren.