Emissies

We houden onze emissies nauwlettend in de gaten, zijn voortdurend op zoek naar manieren om die te verlagen en zetten ons al heel lang in voor verlaging van onze emissies.

Gezien het verband tussen broeikasgas en klimaatverandering en de gezondheids- en milieuproblemen die samenhangen met stoffen die de lucht verontreinigen, is het van het grootste belang dat we emissies nauwkeurig monitoren en hard werken aan het minimaliseren van onze respectievelijke effecten. Dit betekent dat we vaak nauw moeten samenwerken met de overheden in de gebieden waar we actief zijn, aangezien zij de industriële en commerciële bronnen van emissies in hun gemeenschappen beogen terug te dringen. We zijn op dat gebied toonaangevend geweest in de sector en hebben getoond dat we deze gemeenschappelijke doelen steunen. Dit geldt met name voor de Verenigde Staten en China, waar de regelgeving voor onze sector en andere almaar strenger wordt.  Wij reageren op deze nieuwe uitdagingen met geavanceerde technologie voor emissieregeling.

De emissieregeling en werkwijzen die we op onze locaties hebben doorgevoerd om emissies te verlagen hebben positief uitgepakt. Gedurende het kalenderjaar 2017 hebben we vooruitgang geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, door 41 procent van de beoogde afname te verwezenlijken.