Milieuprestaties

Ons initiatief 'Drive to Zero' begint met de overtuiging dat nul mogelijk is: nul ongevallen, nul lozingen en nul overtredingen. Deze overtuiging is een integraal aspect van onze bedrijfscultuur en is een centraal thema in ons beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu (SH&E).

Ons engagement voor 100 procent naleving van onze milieu-eisen illustreert dat verantwoordelijkheid een bedrijfswaarde van ons is en een manier om het welzijn van buurgemeenschappen en de natuurlijke omgeving te beschermen. Als mondiaal bedrijf hebben we gezien dat milieuvoorschriften zich om een aantal redenen ontwikkelen, waaronder nieuw wetenschappelijk onderzoek, verschuivingen van overheidsprioriteiten of veranderingen in de markt ter verbetering van het algehele milieu. Als gevolg daarvan volgen we nauwkeurig de ontwikkeling van regelgeving die van invloed is op onze faciliteiten en werken we er hard aan om de eisen net voor te blijven. Wij monitoren regelmatig hoe wij aan deze normen voldoen en hebben onze cijfers ten aanzien van non-conformiteit met de milieuvoorschriften (ENC) de afgelopen jaren verbeterd. Een ENC definiëren wij als elk incident dat leidt tot een te melden lozing of lekkage, schending, publieke klacht of afwijking van een vergunning volgens voorschrift.

Als onderdeel van ons initiatief “Drive to Zero” handhaven we de filosofie dat alle ENC's te voorkomen zijn. We leren van deze incidenten, delen de resultaten van onderzoek naar hoofdoorzaken in de hele organisatie en blijven het aantal ENC's verlagen door apparatuur te vernieuwen, procedures te herzien, aanbevolen procedures toe te passen en werknemers op te leiden in belangrijke bedrijfsvoering voor naleving van milieurichtlijnen.