Afval & lozingen

Bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor onze klanten moeten we voortdurend rekening houden met onze impact op het milieu.

We acknowledge the potential impact that solid waste disposal or spills of hazardous materials could have on the environment of local communities. We therefore take a targeted approach to minimizing waste and working toward zero spills at our facilities. We also see that waste presents opportunities to contribute to a circular economy by finding alternative uses for certain waste types.

Vermindering van afval en lozingen houdt nauw verband met de optimalisering van onze productieprocessen. Minder afvalopwekking en geringere hoeveelheden producten van mindere kwaliteit komen voort uit verbeterde procescontroles. Ondertussen blijkt uit het elimineren van lozingen een sterke aandacht voor veilige en milieuverantwoorde werkwijzen  in onze faciliteiten. In 2017 waren we getuige van een aanzienlijke toename in de opwekking van ongevaarlijk afval,  wat mag worden toegeschreven aan een speciaal project van slibverwijdering op een van onze productiefaciliteiten. Gelukkig konden we een gunstig gebruik van dit materiaal vinden, wat een verlaging van onze afvalverwerkingsintensiteit betekende, vergeleken met 2016.