Water

Het gebruik van water is een essentieel onderdeel van onze processen. We erkennen dan ook de waarde van deze belangrijke grondstof. Cabot is bezig met het opstellen van een strategisch waterbeheerplan om mogelijkheden voor een lager waterverbruik, waterrecycling en waterefficiëntie te identificeren.

Water is essentieel voor leven, maar in veel gebieden neemt de wateronzekerheid toe en is de waterschaarste een toenemende bron van zorg. Onze bedrijfstak vereist een bepaalde hoeveelheid water om te kunnen functioneren, maar we onderkennen onze verantwoordelijkheid om deze natuurlijke hulpbron verstandig te gebruiken in onze wereldwijde voetafdruk. Als gevolg daarvan houden we niet alleen onze watervolumes bij die onze locaties binnenkomen en weer worden geloosd, maar houden we ook nauwgezet de specifieke watekwaliteitscriteria bij om ervoor te zorgen dat we onze lokale lozingsvergunningen respecteren. 

In 2017 hebben we in absolute termen een lichte toename ondervonden van de verbruikte en geloosde waterhoeveelheid, vergeleken met het jaar ervoor. Indien genormaliseerd door productie, bleef de intensiteit van het waterverbruik stabiel, terwijl de intensiteit van geloosd water licht afnam. We blijven deze gegevens nauwgezet volgen en streven ondertussen naar verdere verbetering van onze waterbeheerprocedures en naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van deze hulpbron, waarbij we scherp toezien op de risico's van waterbeschikbaarheid in de gebieden waar we actief zijn.