Overzicht van onze prestaties

Een update van onze inspanningen ten behoeve van duurzaamheid door Martin O'Neill, Senior Vice President van de afdeling SH&E (Safety, Health and Environment).

photo-our-commitment-performance-highlights

We onderkennen volledig dat we niet alleen gehouden zijn om milieu-eisen na te leven, maar ook dat we een vermindering van onze effecten proactief moeten aanpakken. Dit is een constante focus in onze doorlopende inspanningen om de bestaande situatie te bestrijden en onze activiteiten te optimaliseren. Ons leiderschap in dit opzicht blijkt uit de investeringen die we hebben gepleegd in het verminderen van de uitstoot in onze productieprocessen in China en de Verenigde Staten, waarbij we de concurrentie ver voor zijn. Dankzij deze investeringen kunnen we de behoefte aan oplossingen voor een schonere technologie volledig ondersteunen. We werken immers gezamenlijk aan een betere kwaliteit van de lucht die we inademen. 


Onze voortgaande investeringen in onze mondiale productievoetafdruk dragen bij tot de verwezenlijking van onze milieudoelen in 2025. Tot nu toe hebben we:  

  • gestage vooruitgang geboekt in de richting van onze reductiedoelen op het gebied van NOX- en SO-2 emissies: we hebben onze doelen voor respectievelijk 93 procent en 26 procent bereikt. We hebben voor de komende jaren nog een aantal projecten gepland voor verdere verlagingen. 
  • Voortgaande investeringen in het terugwinnen van afvalwarmte om vooruitgang mogelijk te maken in zowel onze energie- als onze broeikasgas -intensiteitsdoelen. In dat opzicht hebben we onze doelen voor respectievelijk 34 procent en 41 procent bereikt.  
  • Onze doelstelling op het gebied van afvalvermindering hebben we bereikt en we zijn bezig te onderzoeken of we nog verder kunnen gaan en nieuwe doelen kunnen stellen ten aanzien van afvalvermindering en het nuttige gebruik van afvalmateriaal.  
  • Ons gebruik van water en van lozingen van afvalwater hebben we nauwkeurig geanalyseerd. We zijn aan het bekijken hoe we strategische doelen kunnen stellen om een zorgvuldig beheer van waterbronnen mogelijk te maken.   

We zien veiligheid als een essentiële basis voor het succes van al onze activiteiten. We blijven ons richten op persoonlijke- en procesveiligheid en al zijn we trots op onze resultaten, we blijven ons even krachtig inzetten voor veiligheid tot we onze Drive to Zero-doelstelling hebben bereikt, Tegelijkertijd stellen we ons tot taak een goede maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en een oprechte zorg aan de dag te leggen voor gemeenschappen waar wij actief zijn, door ons in te spannen op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk. Onze werknemers pakten in 2017 de handschoen opnieuw op: ze verrichtten vrijwilligerswerk in hun gemeenschappen en ontplooiden duurzaamheidsinitiatieven in het gehele bedrijf. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij onze inzet voor duurzaamheid tonen. Onverdroten zetten wij ons streven voort naar nieuwe en innovatieve manieren om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Dat is een zaak van belang en we stoppen daar veel tijd, talent en middelen in. We horen heel graag wat u vindt van de stappen die we tot nu toe hebben gezet en nodigen u uit contact met ons op te nemen als u vragen hebt over Cabot’s duurzaamheidstraject.