Veiligheid en gezondheid

Ons initiatief 'Drive to Zero' weerspiegelt ons uiteindelijke doel om wereldwijd nul ongevallen te kunnen melden. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Vergeleken met andere internationale producenten van chemische stoffen heeft Cabot een zeer laag ongevallencijfer.

We proberen het aantal incidenten omlaag te brengen door de nadruk te leggen op belangrijke veiligheidsnormen, zoals zelfbeoordeling, lock-out tag-out, valbescherming en bescherming bij toegang tot besloten ruimtes. Al onze locaties controleren elk jaar of ze voldoen aan deze normen en andere normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (SH&E). Indien er veranderingen nodig zijn, worden er actieplannen met corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

Om steeds weer aandacht te vragen voor veiligheid, gezondheid en milieu, heeft Cabot ook de Global Safety Day in het leven geroepen. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden alle locaties van Cabot aangemoedigd een hele dag te wijden aan het bespreken van onderwerpen zoals welzijn, bewustwordingstrainingen en het herkennen van gevaren. 2015 was alweer het achtste achtereenvolgende jaar dat Cabot de Global Safety Day organiseerde. Op deze speciale dag worden de door ons behaalde prestaties op het gebied van veiligheid gevierd en wordt besproken hoe we deze prestaties kunnen verbeteren.