Mensen

Ons initiatief 'Drive to Zero' weerspiegelt ons uiteindelijke doel om wereldwijd nul ongevallen te kunnen melden. We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt op het gebied van veiligheid en gezondheid. Vergeleken met andere internationale producenten van chemische stoffen heeft Cabot een zeer laag ongevallencijfer.

Veilige en gezonde werkomstandigheden zijn een fundamenteel mensenrecht en het handhaven van sterke veiligheids- en gezondheidsprogramma's in onze faciliteiten staat centraal in onze cultuur. We zetten ons in voor leiderschap van de industrie en uitmuntendheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (SH&E) wat wordt onderstreept met ons door het management onderschreven SH&E-beleid. Ons doel is om bij de beste 10% van onze sectorgenoten te behoren op het gebied van veiligheidsprestaties. Met deze managementbetrokkenheid en -ondersteuning op topniveau streven we ernaar onze activiteiten zodanig uit te voeren dat negatieve gevolgen voor onze werknemers, contractanten, het publiek en de gemeenschappen waarin we actief zijn, tot een minimum worden beperkt. Als zodanig ontvangen al onze werknemers en aannemers veiligheidstrainingen en al onze faciliteiten zijn verplicht om een veiligheidsprogramma te hebben dat voldoet aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetten en de Cabot-normen, die vaak verder gaan dan de lokale voorschriften.

We proberen het aantal incidenten omlaag te brengen door de nadruk te leggen op belangrijke veiligheidsnormen, zoals zelfbeoordeling, lock-out tag-out, valbescherming en bescherming bij toegang tot besloten ruimtes. Al onze locaties controleren elk jaar of ze voldoen aan deze normen en andere SH&E-normen. Indien er veranderingen nodig zijn, worden er actieplannen met corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

Om het cruciale belang van veiligheid te benadrukken, organiseren we elk jaar een bedrijfsbrede Global Safety Day. Dit is een gelegenheid om prestaties te vieren voor uitstekende veiligheidsprestaties, beste werkwijzen te bespreken en ons te herinneren aan ons “Drive to Zero”-programma. Dit programma daagt ons uit om te geloven dat alle incidenten kunnen worden voorkomen, of het nu gaat om persoonlijke veiligheid, procesveiligheid of een milieu-incident.