Productbeheer

Alvorens nieuwe producten op de markt te brengen, gaan we na wat het effect ervan is op de gezondheid en veiligheid van onze klanten, de werknemers, de gemeenschappen waarin we werken en het milieu.

Tijdens ons Stage Gate-proces voor het ontwikkelen van nieuwe producten worden producten uitgebreid beoordeeld op zowel naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen als de invloed ervan op het milieu. Deze factoren zijn met name van belang bij beslissingen over het voortzetten van de ontwikkeling en de productie van materialen op commerciële schaal. Ook nadat we een nieuw product hebben uitgebracht, blijven we ons inzetten voor de veiligheid en naleving van normen. Als er een nieuwe toepassing is voor een product, wordt de veiligheid opnieuw beoordeeld. Daarnaast wordt bij de introductie van nieuwe regelgeving gecontroleerd of hieraan wordt voldaan.

Bronnen

Onze producten worden wereldwijd in een groot aantal toepassingen gebruikt en zijn onderhevig aan specifieke internationale eisen voor het gebruik ervan. Als lid van het Responsible Care®-programma van de American Chemical Council hebben we wereldwijd productbeheeroverzichten van onze belangrijkste producten uitgegeven. Onze managers binnen de International Carbon Black Association (ICBA) hebben een gebruikershandleiding voor carbonblack gepubliceerd. Ook hebben we een Only Representative-communicatiepakket over de EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) opgesteld.

We willen u graag wijzen op onze bibliotheken met certificeringen en declaraties en veiligheidsinformatiebladen waarin u meer informatie vindt over het veilig hanteren van en werken met onze producten.