Bronnenbibliotheek productbeheer

Alvorens nieuwe producten op de markt te brengen, gaan we na wat het effect ervan is op de gezondheid en veiligheid van onze klanten, de werknemers, de gemeenschappen waarin we werken en het milieu.

Onze producten worden wereldwijd in een groot aantal toepassingen gebruikt en zijn onderhevig aan specifieke internationale eisen voor het gebruik ervan. Als lid van het Responsible Care®-programma van de American Chemical Council hebben we wereldwijd productbeheeroverzichten van onze belangrijkste producten uitgegeven. Via onze deelname in de International Carbon Black Association (ICBA) hebben we een uitgebreide gebruikershandleiding voor carbonblack gepubliceerd. Ook hebben we een Only Representative-communicatiepakket over de EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) opgesteld.

We willen u wijzen op onze onderstaande bibliotheken waarin u meer informatie vindt over het veilig hanteren van en werken met onze producten.