Bronnenbibliotheek productbeheer

Onze producten worden wereldwijd in een groot aantal toepassingen gebruikt en zijn onderhevig aan specifieke internationale eisen voor het gebruik ervan. Zowel voordat we nieuwe producten op de markt brengen als wanneer ze in gebruik zijn, gaan we na wat het effect ervan is op de gezondheid en veiligheid van onze klanten, de werknemers, de gemeenschappen waarin we werken en het milieu.

In overeenstemming met de verwachtingen die in de Responsible Care® Product Safety Code of Management Practices van het American Chemistry Council (ACC) zijn vastgelegd, hebben we bij Cabot een risicobeoordelingsprocedure ingesteld voor de prioritering van onze producten. Deze procedure helpt ons om te bepalen welke producten eventueel nog aan een strengere beoordeling en striktere maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van risicobeheer, moeten worden onderworpen. Deze procedure, die op basis van door het ACC ontwikkelde richtlijnen is opgesteld, omvat een beoordeling van elk van de producten van Cabot, op basis van de milieu-, gezondheids- en fysische gevaren die volgens het UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals van toepassing zijn. Informatie over productrisico's wordt gecombineerd met gegevens over de hoeveelheid producten die jaarlijks wordt verkocht om een completer beeld te krijgen van de mogelijke blootstellingsrisico's die zijn verbonden aan onze producten.  

Voor alle Cabot-producten zijn er veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. Voor elk van de belangrijkste productlijnen van Cabot zijn er productbeheeroverzichten beschikbaar. Andere veelgebruikte naslagwerken zijn de gebruikershandleiding voor carbonblack die is opgesteld naar aanleiding van onze betrokkenheid bij de International Carbon Black Association en het Only Representative communicatiepakket  van EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen).

We willen u wijzen op onze onderstaande bibliotheken waarin u meer informatie vindt over het veilig hanteren van en werken met onze producten.