Duurzaamheid van producten

Our products are used in a wide variety of applications globally and are subject to international chemical control and use-specific requirements.

Om onze klanten te helpen de vereisten met betrekking tot onze producten te begrijpen, hebben we een breed scala aan certificeringen, informatieverklaringen en begeleidingsdocumenten ontwikkeld die beschikbaar zijn in onze bronnenbibliotheek. Dit omvat onze uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (SDS, Safety Data Sheets) ons Only Representative-communicatiepakket over EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) ,en overzichten van productbeheer voor onze kernproducten die zijn ontwikkeld als onderdeel van onze deelname aan het Responsible Care®-programma van de American Chemical Council. Via onze deelname in de International Carbon Black Association (ICBA) hebben we een uitgebreide handleiding voor carbonblack en een informatieblad over stofbeheer gepubliceerd.

Wij raden u een bezoek te brengen aan onze bibliotheek om meer te weten te komen over hoe op een veilige manier om te gaan en te werken met onze producten.


Onze klanten verder helpen

Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen waarmee zij hun eigen producten kunnen verbeteren. In veel gevallen werken we met klanten die hun eigen ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor ontwikkelen we producten die uiterst efficiënt en duurzaam zijn of hypermoderne toepassingen, zoals de toepassingen voor duurzame energie.