Duurzaamheid van leveranciers

Met een uitgebreide en wereldwijde toeleveringsketen, zijn wij van mening dat er vele mogelijkheden zijn om onze gezamenlijke impact op de aarde en de samenleving te verbeteren door de manier waarop wij met onze partners samenwerken aan te passen.

Ons aankoopteam, dat verantwoordelijk is voor alle aspecten van beheer van de toeleveringsketen, heeft jarenlang nauw samengewerkt met onze leveranciers om te zorgen voor kwaliteit, continuïteit, efficiëntie en risicobeperking. Ter ondersteuning van deze inspanningen, volgt het team op jaarbasis trainingen om de termen en methoden te beoordelen om ervoor te zorgen dat onze Gedragscode voor leveranciers wordt nageleefd. Aldus verhogen we onze verwachtingen voor leveranciers dat zij er een verantwoorde bedrijfsvoering op nahouden. In een geest van voortdurende verbetering hebben wij een groot deel van 2017 besteed aan het opzetten van een zinvolle aanpak ten behoeve van duurzaamheidsbeheer door leveranciers. Deze inspanning begon door onze collega's met expertise op het gebied van aankopen, toeleveringsketenlogistiek en de behoeften van onze zakelijke segmenten, suggesties te laten verzamelen over de wijze waarop wij duurzaamheid volledig zouden kunnen integreren in onze beheerspraktijken op het gebied van de toeleveringsketen. Wij hebben dit ook gebruikt als kans om bestaande initiatieven te beoordelen en activiteiten te catalogiseren die een positief resultaat hebben op het gebied van duurzaamheid. Deze interne succesverhalen, gekoppeld aan informatie die wij verzamelden over normerende aanbevolen procedures in de sector, waren waardevolle richtsnoeren voor de ontwikkeling van onze strategie voor duurzaam toeleveringsketenbeheer. 

Een essentieel aspect van de strategie die wij hebben uitgestippeld bestaat uit het uitrollen van een auditprogramma, als uitbreiding van de bestaande praktijken voor audits van leverancierskwaliteit. De proef van dit auditprogramma krijgt in 2018 zijn beslag. Daarnaast kijken we uit naar voortzetting van onze samenwerking, zowel intern tussen afdelingen als met onze leveranciers, om nieuwe mogelijkheden te ontdekken ter verbetering van sociale- en milieupraktijken in onze hele toeleveringsketen.