Chemische zuivering en katalysatoren

Wij leveren een brede productenportfolio aan actieve kool en chemicaliën met fijn cesium voor chemische toepassingen.

Onze oplossingen met actieve kool zijn een uitstekende keuze voor de zuivering van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in de chemische industrie vanwege hun bijzondere adsorptiecapaciteit voor een groot aantal verschillende moleculen (van geurverbindingen tot kleurstoffen).

Cabot Norit Activated Carbon levert als marktleider een breed scala aan producten met actieve kool voor chemische toepassingen, die bijvoorbeeld tot doel hebben zuiverheidsniveaus te realiseren die aan strenge normen voldoen of ervoor te zorgen dat halffabricaten geen verontreinigingen bevatten die gevolgen hebben voor latere processtappen. Deze producten zijn in allerlei vormen verkrijgbaar, bijvoorbeeld met vast bed voor katalysatoren of met poederinjectie voor de verwijdering van verontreinigingen.

Als katalysatordrager bieden onze actieve-koolproducten een inwendig oppervlak dat groter is dan bij producten met silica of alumina. Onze productlijn wordt bovendien gekenmerkt door een grote mate van consistentie, een extreem hoge zuiverheidsgraad, een geringe slijtage en unieke oppervlaktechemie. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende poriegrootteverdelingen, waardoor een uitstekende katalysatordispersie over het kooloppervlak ontstaat.

Bij chemische processen als oxidatie- en halogeneringsreacties onderscheiden onze katalysatoren zich doordat ze nevenreacties weten te neutraliseren door een bijzonder hoge reactiesnelheid en selectiviteit te combineren met een hoge zuiverheidsgraad. Voor onze klanten betekent dit dat het rendement en de zuiverheid van het eindproduct toenemen.

Ook zijn onze producten van chemicaliën met fijn cesium een cruciale component in de productie van verschillende katalysatoren. Deze unieke producten worden ook gebruikt als doteermiddel in de gasvormig-chloridemethode van titaniumdioxide.