Bouwisolatiemateriaal

Wij leveren eersteklasproducten die als bouwisolatiemateriaal kunnen worden gebruikt voor nog betere isolatie-eigenschappen en energie-efficiëntie.

Additieven voor isolatietoepassingen met EPS (geëxpandeerd polystyreen)

Onze speciale carbonblack- en zwarte masterbatchproducten zijn ontwikkeld met het doel om de isolatie-eigenschappen van EPS-schuim met 20% te verhogen. Doordat onze producten thermische energie uit infraroodstraling kunnen absorberen en weerkaatsen is het EPS-isolatiemateriaal efficiënter geworden, wat de energiekosten heeft verlaagd. We leveren zowel carbonblack als eenvoudig te dispergeren masterbatches om producenten van EPS de mogelijkheid te bieden de carbonblack in EPS-schuimbolletjes te verwerken. Als dit zorgvuldig wordt gedaan, levert dat niet alleen een hoogwaardiger isolatiemateriaal op maar zijn eindgebruikers ook beter in staat om andere belangrijke kwaliteitsparameters, zoals de brandbestendigheid of bepaalde mechanische eigenschappen, te waarborgen.

Aerogeldeeltjes

Dankzij onze bekroonde aerogeldeeltjes zijn hypermoderne innovaties op het gebied van energiezuinige en milieuvriendelijke bouwproducten mogelijk. Als marktleider op het gebied van aerogeladditieven gaan we vooruitstrevend te werk bij het op de markt brengen van nieuwe innovaties en het helpen van onze commerciële partners en klanten om te voldoen aan de toenemende vraag naar functionele en energiezuinige oplossingen in de bouw. Onze aerogelproductlijn biedt talloze voordelen voor toepassing als isolatiemateriaal in de bouw, zoals:

  • Energie-efficiëntie. Traditionele isolatiematerialen zijn voor hun isolatiewaarde afhankelijk van het vasthouden van lucht of het blazen van middelen in de structuur. De prestaties van deze materialen worden beperkt door de thermische eigenschappen van stilstaande lucht. Aerogel gedraagt zich anders omdat de structuur anders is. Dankzij de speciale structuur zijn de isolatie-eigenschappen van aerogel ruim twee keer zo groot als die van stilstaande lucht. De open structuur zorgt ervoor dat vocht eenvoudig kan verdampen. Door aerogel op te nemen in bestaand of nieuw isolatiemateriaal kan lucht worden verplaatst en vervangen zodat het de superieure eigenschappen van aerogel krijgt. Dankzij aerogeladditieven kunnen de thermische eigenschappen van isolatieplaten, -dekens,, -coatings, -composieten en isolerende gipsplaten worden verhoogd tot niveaus die voorheen onbereikbaar waren.
  • Ruimtebesparing. Met onze aerogel kunnen hogere isolatiewaarden in minder ruimte worden bereikt dan met oudere isolatiematerialen. De beste bouwproducten op basis van aerogel, zoals vaste platen, isolerende gipsplaten en thermische isolatiecoatings, bieden tot wel drie keer betere thermische eigenschappen dan andere producten van hetzelfde soort. Bij renovaties met beperkte ruimte kunnen oplossingen op basis van aerogel u helpen te voldoen aan stringente vereisten op het gebied van energie-efficiëntie. En bij nieuwe bouwprojecten biedt het architecten veel meer flexibiliteit bij het ontwerpen van moderne gebouwen.
  • Vochtigheidsbeheer. De laatste jaren is een goede ventilatie van gebouwen steeds belangrijker geworden in de bouw. Naarmate de kennis van de dynamiek in de bouw toeneemt, ontstaat er behoefte aan innovatieve producten die helpen de lucht- en vochthuishouding te beheersen en schimmel(vorming) te voorkomen. Andere hoogwaardige isolatieproducten in de huidige markt zijn systemen die geen damp doorlaten. Producten die gemaakt zijn met onze aerogeldeeltjes zijn juist ademend en werken schimmelvorming dus niet in de hand. Nieuwe dampdoorlatende isolatiematerialen en systemen op basis van aerogel maken een einde aan het lastige compromis tussen goede thermische eigenschappen en een goede vochthuishouding.
  • Flexibiliteit bij het ontwerpen. Aerogeladditieven bieden ontwerpers van vernieuwende producten de flexibiliteit om een breed spectrum aan gunstige eigenschappen te realiseren bij het fabriceren van nieuwe hoogwaardige isolatieproducten. Aerogeldeeltjes kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan en geformuleerd in allerlei vormen, zoals slurry's, dispersies, droge mengsels, coatings, isolerende gipsplaten, niet-gewoven materialen, textiel, composiete platen en pakkingen. Met thermische isolatieproducten met onze aerogel kunnen fabrikanten hun klanten voorzien van de beste isolatiesystemen en kunnen ontwerpers, architecten en eigenaars van gebouwen hun esthetische en energie-efficiëntiedoelen behalen.

Aerogel kan worden gebruikt in diverse bouwkundige isolerende toepassingen, waaronder:

Hoogwaardige vaste platen

Aerogel wordt gebruikt in platen voor isolatie- en afwerkingssystemen. Platen met aerogel bieden twee tot drie keer zo hoge prestaties als conventionele isolatieplaten, maar vergen slechts twee tot drie keer zo weinig ruimte. Dit maakt de platen uitermate geschikt voor gebruik binnenshuis en/of in het interieur, waar de ruimte beperkt is en de dikte van het isolatiemateriaal van cruciaal belang is. Vaste platen op basis van aerogel zijn hydrofoob en dampdoorlatend, geheel in overeenstemming met de huidige trends op het gebied van vochtigheidsbeheer in de bouw. Neem voor de aanschaf van vaste platen op aerogelbasis contact op met Sto.

Hoogwaardige isolerende gipsplaten

Voorheen moesten beschermers en eigenaars van historische gebouwen of huizen een compromis sluiten tussen het behouden van het uiterlijk van de gevel en het aanzienlijk verbeteren van de energie-efficiëntie van het pand. Onze aerogelproducten bieden een oplossing in de vorm van een isolerende gipsplaat die het energieverbruik door warmte en koude aanzienlijk vermindert zonder het uiterlijk van een oud gebouw aan te tasten.

Isolerende gipsplaatformules met onze aerogel bieden een betere isolatie dan polystyreenplaten, maar voldoen nog steeds aan de Europese brandklassespecificatie A. Isolerende gipsplaten met aerogel hebben een thermisch geleidbaarheidsvermogen van minder dan 30 mW/m-K (0,21 Btu-in/(hr-ft2-°F)). De isolerende en thermische eigenschappen zijn drie keer zo goed als die van standaard isolerende gipsplaten. Deze voordelen worden behaald terwijl de manier van aanbrengen en de gebruikte uitrusting hetzelfde zijn als bij traditionele isolerende gipsplaten.

Hoogwaardige spouwmuurvulling

Aerogeldeeltjes in granulaire vorm kunnen worden gebruikt als isolerende spouwmuurvulling. Aerogeldeeltjes hebben een hoog doorstroomvermogen zodat ze gemakkelijk in kleine ruimten en om krappe hoeken kunnen stromen. Verpakte aerogeldeeltjes kunnen tot wel vier keer hogere thermische eigenschappen hebben dan andere vullingsmaterialen zoals perliet, vermiculiet en geblazen glasvezels. Met aerogelisolatiematerialen kunt u de energie-efficiëntie van uw gebouw verbeteren.Isolatiemateriaal maken waarvoor aerogel van Cabot nodig is

  • Sto is een toonaangevende producent van thermische gevelisolatiesystemen, waaronder het bekroonde StoTherm In Aevero.
  • Fixit, een andere bekroonde innovatie op basis van aerogel, is een sterk isolerend gips of pleisterwerk voor toepassingen binnens- en buitenshuis.