Lage polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

Carbonblack is een belangrijke component van de meeste rubberproducten en speelt een aanzienlijke rol bij de verwerking van rubberverbindingen doordat het een eindproduct verschillende prestatie-eigenschappen kan geven.

Zowel wetgevingsorganen in de Europese Unie (EU) als bedrijven hebben maatregelen getroffen om de concentratie aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) in rubberproducten te verminderen. Dit geldt onder meer voor consumentengoederen zoals sportuitrusting, huishoudartikelen, gereedschap, kleding, schoenen en accessoires, maar ook voor speelgoed en zorgartikelen voor kinderen. Daarnaast beperkt regelgeving in China (CN) en Nederland (NL) de extractie van PAK-gehalte en tolueen voor carbonblacks die in rubberen onderdelen worden gebruikt die in contact komen met voedsel (CN) of met drinkwater (NL).

Als reactie op deze veranderingen op het gebied van de marktvereisten bieden wij een serie carbonblacks met lage PAK´s die u niet alleen helpt te voldoen aan deze nieuwe regelgeving, maar ook aan de strenge prestatie-eisen die voor de eindproducten gelden. Per 1 augustus 2018 upgraden we de specificatie voor benzo(a)pyreengehalte in onze LP-serie van carbonblacks met lage PAK´s van 1,0 ppm max tot 0,25 ppm max.

Chart showing Max PAH Value in relation to Content, Test Method, and Units. Cabot internal test method requires 48 hours toluene extraction (Soxhlet) 1. Content: Benzo(a)pyrene. Test method: Cabot internal test. Units: ppm. Max value: 0.25. 2. For each of 8 PAH included in EU list. Test method: Cabot internal test. Units: ppm. Max value: 1. 3. For sum of 18 PAH included in GS Mark list. Test method: Cabot internal test. Units: ppm. Max value: 20.