Olie, gas & mijnbouw

We leveren oplossingen voor boringen en verwerkingsprocessen, goudterugwinning, isolatie van onderzeese pijpleidingen en industriële isolatie, metaalbewerking, en nog veel meer.

Zuivering en adsorptie

We leveren toonaangevende actieve kool producten voor allerlei toepassingen in de olie-, gas- en mijnbouwindustrie. Actieve kool kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Zuivering van ongewenste elementen uit biogas, zoals waterstofsulfide (H2S), siloxanen en vluchtige organische stoffen (VOC´s)
  • Zuivering van scrubbervloeistoffen, zoals aminen, om de hoeveelheid schuim, corrosie en het amineverbruik te verminderen en de kwaliteit van de aminen en de efficiëntie van de fabriek te vergroten
  • Adsorptie van goud-cyanidecomplex in CIP/CIL (carbon in pulp/carbon in leach)-systemen of in kolommen na uitloging (carbon-in-column-systemen)
  • Verwijdering van stabilisatoren, collectors en verlagers in drijfcircuits en bij de verfijning van koper, molybdeen, kobalt en nikkel
  • Ontkleuring en verwijdering van onzuiverheden uit aardgascondensaten (NGL) in midstream gascentrales om kosten en energie te besparen
  • Verwijdering van grotere waterstoffen, koolstofdioxide (CO2), stikstof, waterstofsulfide en sporen van elementaire metalen zoals kwik uit aardgas

Veilige boor- en verwerkingsprocessen

Onze  cesiumformiaatzouten  zonder vaste deeltjes en met een hoge dichtheid vormen de perfecte basis voor unieke en niet-schadelijke suspensievloeistoffen voor boring, verwerking en workover-werkzaamheden voor boorputten. De opmerkelijke eigenschappen bieden grote voordelen voor exploitanten en stelt hen in staat de bouwkosten van bronnen te verlagen, de risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu te verkleinen, en het volledige potentieel van de reservoirs te benutten.

Uitstekende thermische eigenschappen

Onze innovatieve aerogel-producten bieden uitstekende thermische eigenschappen bij allerlei temperaturen, van cryogene temperaturen tot 600°C voor industriële isolatietoepassingen. Aerogelisolatie stelt onze klanten ook in staat transportproblemen met onderzeese pijpleidingen het hoofd te bieden. Hiertoe leveren wij een superieure oplossing, met ultralage thermische geleidbaarheid en slechts een gering verlies aan thermische eigenschappen over de jaren.