Reactie op de wet op transparantie in de toeleveringsketen van Californië uit 2010

Cabot Corporation zet zich er voor in om zaken te doen met integriteit en in overeenstemming met de hoogste ethische normen.

Zoals vermeld in de code voor bedrijfsethiek van Cabot geloven wij in zakendoen met leveranciers en andere partijen die hebben aangetoond volgens hoge ethische normen te werken. Ook mensenrechten staan bij Cabot hoog in het vaandel. We nemen de wetten en normen die van toepassing zijn op arbeidsvoorwaarden en mensenrechten altijd in acht, op alle locaties waar Cabot werkzaam is. Dit geldt ook voor wetten met betrekking tot kinderarbeid en dwangarbeid.

In 2010 heeft Cabot een gedragscode voor leveranciers ingevoerd die is verspreid onder meer dan 10.000 leveranciers wereldwijd in 14 talen. De gedragscode voor leveranciers verbiedt leveranciers uitdrukkelijk gebruik te maken van dwangarbeid in elke vorm. De code voor leveranciers stelt met name in verband met arbeidsomstandigheden en discriminatie:

Leveranciers dienen lokale en nationale arbeidswetten na te leven als het gaat om beloning en werkuren. Cabot hecht waarde aan diversiteit en respecteert gelijke arbeidskansen. Cabot tolereert geen enkele leverancier die zich schuldig maakt aan onwettige arbeidsdiscriminatie, kinderarbeid of gedwongen arbeid.

Om er zeker van te zijn dat het beleid van Cabot ten aanzien van leveranciers wordt begrepen, doorgevoerd en gehandhaafd, organiseert Cabot voor belangrijke leveranciers in diverse regio's individuele trainingen en beoordelingen van de gedragscode voor leveranciers. Cabot maakt ook gebruik van een intern leverancierskwalificatieproces voor nieuwe leveranciers en herkwalificeert regelmatig bestaande leveranciers. De standaardvoorwaarden voor inkooporders van Cabot vereisen dat leveranciers de gedragscode voor leveranciers naleven. Cabot behoudt zich daarbij het recht voor om de naleving van leveranciers te controleren. Zoals vermeld in de gedragscode voor leveranciers behoudt Cabot zich het recht voor om zijn zakelijke relatie met een leverancier te beëindigen indien deze de beginselen overtreedt die worden vermeld in de gedragscode voor leveranciers, inclusief bepalingen met betrekking tot illegale mensenhandel of dwangarbeid.

Alle medewerkers van Cabot worden regelmatig bijgeschoold in de code voor bedrijfsethiek van Cabot. Bij de inkoopafdeling van Cabot worden voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor leveranciersmanagement extra trainingen georganiseerd over het belang van leverancierskwalificatieprocessen bij Cabot, waarbij wordt benadrukt dat Cabot uitsluitend samenwerkt met leveranciers die kunnen aantonen dat ze aan de normen van Cabot voldoen. Ook worden er trainingen gegeven waarin mensenhandel en moderne slavernij aan bod komen.

Beleid ten aanzien van de gedragscode voor leveranciers