Met het oog op de toekomst

Verschillende op deze website toegankelijke pagina's en presentaties bevatten prognoses binnen de betekenis van Section 27A van de Securities Act uit 1933, zoals gewijzigd, en Section 21E van de Securities Exchange Act uit 1934, zoals gewijzigd, die onder de veilige-havenbeginsels hiervan worden geacht te vallen.

U herkent deze prognoses aan het feit dat ze niet samenhangen met strikt feitelijke of historische zaken en dat ze doorgaans handelen over voorspellingen, schattingen of andere verwachtingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen.  Doorgaans worden uitdrukkingen als "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten", "beogen", "plannen", "prognosticeren", "kunnen", "zouden kunnen" en "zullen" gebruikt om prognoses aan te geven, voor zover deze op ons van toepassing zijn. Een prognose vertegenwoordigt uitsluitend de datum waarop deze wordt opgesteld en we accepteren geen verplichting tot het publiekelijk bijwerken of corrigeren van prognoses als reactie op gebeurtenissen of omstandigheden na de datum waarop een prognose is opgesteld, of tot het weergeven van nieuwe informatie, wijzigingen in onze verwachtingen of onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden.

Prognoses met betrekking tot de bedrijfsvoering van Cabot zijn geen garanties voor de toekomst en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's, onzekerheden en andere factoren die moeilijk te voorspellen zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Bovendien worden prognoses gebaseerd op aannames met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die mogelijk onnauwkeurig zullen blijken en waarop dientengevolge niet noodzakelijk moet worden vertrouwd. Werkelijke resultaten kunnen dus wezenlijk afwijken van hetgeen er in zulke prognoses wordt aangegeven als gevolg van een aantal factoren, waaronder de economische, zakelijke, competitieve, juridische of regelgevingsfactoren die invloed hebben op onze bedrijfsvoering, zoals aangegeven bij item 1A van ons 10-K-formulier, evenals de factoren die worden genoemd in onze rapporten en deponeringen bij de Securities and Exchange Commission in de VS (“SEC”). Exemplaren van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC en op deze website.