Onze toewijding

We zijn van mening dat we alleen succesvol kunnen zijn als onze technische capaciteiten hand in hand gaan met een enorme toewijding voor duurzame bedrijfsvoering die het welzijn garandeert van onze werknemers, contractanten, klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Vanaf de oprichting van Cabot, 135 jaar geleden, zijn onze werknemers deze uitdaging aangegaan en tonen zij elke dag weer hun inzet. Onze productieteams overal ter wereld weten wat het betekent om veilig te werken en respect te hebben voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. Ze zijn daarom druk bezig met milieubehoud. We staan aan het begin van een tijdperk waarin duurzaamheid geen 'leuke bijkomstigheid' is, maar een cruciale factor voor het laten slagen van onze klanten en onszelf als onderneming. De duurzaamheidseis omspant alle sectoren en raakt ons hele samenstel van markten en klanten. 

Onze toonaangevende rol ten aanzien van hoogwaardige materialen heeft binnen een groot aantal internationale markten tot verschillende doorbraken geleid. Behalve dat we onze klanten met onze innovatie een grote dienst bewijzen, blijven we ernaar streven om de ecologische voetafdruk van deze innovaties verder te verkleinen. Onze klanten en andere belanghebbenden dagen ons steeds vaker uit om de kwestie van onze ecologische voetafdruk in een breder perspectief te zien en de duidelijke voordelen van onze nieuwe materialen zorgvuldig af te wegen tegen de kosten van productieprocessen op de lange termijn. We blijven ons dan ook inzetten om de energie-efficiëntie te verbeteren en de broeikasgasintensiteit te verminderen.

Bovendien ontwikkelen we technologieën waarmee we aan de steeds strengere internationale milieuvoorschriften kunnen voldoen en werken we aan kwalitatief betere en transparantere informatie zodat onze klanten onze producten veilig kunnen gebruiken. Ons streven is om meer te doen dan waartoe we wettelijk verplicht zijn op het gebied van procesveiligheid en arbeidsomstandigheden, en we zijn trots op de uitmuntende prestaties die we op dit gebied al sinds lange tijd leveren. Onze werknemers over de hele wereld staan achter het standpunt dat elk incident te voorkomen is en dat elke dag kansen biedt voor verbetering.

Klanten, werknemers en gemeenschappen verlangen steeds vaker dat een bedrijf als Cabot zich verantwoordelijk opstelt en volgens duidelijke principes handelt. Onze reactie op deze verwachting blijkt uit onze deelname aan de Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). Onder het contract met de UNGC blijven we ons inzetten voor de tien beginselen van het UNGC’ en boeken we nog steeds vooruitgang op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding.


Pillars of Sustainability

Caring for our people and communities

We lead our industry in safety performance. We provide opportunities for our employees to develop and advance, and we foster a diverse and inclusive workplace where everyone is valued. We support our communities through our active engagement and commitment to being a responsible neighbor.

Acting responsibly for the planet

We are setting the standard for environmental compliance, innovating to reduce our environmental footprint and optimizing our operations and supply chain to increase circularity and conserve resources.

Building a better future together

We are collaborating with our colleagues and customers to create products that address sustainability challenges, working with suppliers to improve sustainability across our value chain, and creating long-term economic value for our partners.


Onderwerpen van grote materiële waarde

We hebben onlangs een uitgebreide materialiteitsbeoordeling uitgevoerd die de herevaluatie mogelijk maakte van de duurzaamheidsgebieden die het belangrijkst zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en de belangen van belanghebbenden. Deze inspanning, waaronder bereikbaarheid voor klanten, investeerders en onze werknemers overal ter wereld, heeft ons geholpen onze prioriteiten te bevestigen en onze focus te verscherpen. Dit heeft ons ook gestimuleerd om verder te kijken dan onze operationele voetafdruk in de waardeketen, waar volgens ons veel mogelijkheden zijn om samen te werken met onze klanten en leveranciers om het verschil te maken.