Bronnenbibliotheek productbeheer

Onze producten worden wereldwijd in een groot aantal toepassingen verwerkt en zijn onderhevig aan specifieke internationale eisen voor het gebruik ervan. Voordat we nieuwe producten op de markt brengen, én als ze in gebruik zijn, gaan we na wat het effect ervan is op de gezondheid en veiligheid van onze klanten, de werknemers, de gemeenschappen waarin we werken en het milieu.

In overeenstemming met de verwachtingen die in de Responsible Care’ Product Safety Code of Management Practices van het American Chemistry Council® (ACC) zijn vastgelegd, heeft Cabot een risicobeoordelingsprocedure ingesteld voor de prioritering van onze producten. Deze procedure helpt ons om te bepalen welke producten eventueel nog aan een strengere beoordeling en striktere maatregelen moeten worden onderworpen, bijvoorbeeld ten aanzien van risicobeheer. Deze procedure, die op basis van door het ACC ontwikkelde richtlijnen is opgesteld, omvat een beoordeling van elk van de producten van Cabot’, op basis van de milieu-, gezondheids- en fysische gevaren die volgens het UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals van toepassing zijn. Informatie over productrisico's wordt gecombineerd met gegevens over de hoeveelheid producten die jaarlijks wordt verkocht om een completer beeld te krijgen van de mogelijke blootstellingsrisico's die zijn verbonden aan onze producten.  

Veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar voor alle producten van Cabot en overzichten van productbeheer zijn verkrijgbaar voor elke belangrijke productlijn van Cabot’ Andere documenten waarnaar veel wordt verwezen zijn de Handleiding carbonblack, ontwikkeld aan de hand van onze deelname aan de International Carbon Black Association en ons Only Representative-communicatiepakket over de EU REACH (verordening van de EU inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) . 

Wij raden u aan onze onderstaande bibliotheken te raadplegen. Daarin vindt u meer informatie over hoe u onze producten veilig kunt hanteren en ermee kunt werken.