Waardeketen

In hoge mate cruciaal voor het genereren van economische waarde en voor een duurzaam effect op de gehele waardeketen zijn samenwerkingen met zowel leveranciers als klanten, en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om onze collectieve duurzaamheidsprestatie te verbeteren.

Naast het aanpakken van de ecologische, sociale en economische effecten die rechtstreeks voortvloeien uit onze activiteiten, zijn we ons ook bewust van de mogelijkheid om prestaties op deze gebieden in onze waardeketen te stimuleren. Dit houdt ook in dat we upstream kijken naar onze leveranciers en manieren identificeren om efficiëntie te verbeteren en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van verantwoorde werkwijzen. Het betekent ook dat we onze klanten downstream ondersteunen om hen te helpen hun duurzaamheidsdoelen en -normen te verwezenlijken. 


Onze klanten verder helpen

Samen met onze klanten zoeken we voortdurend naar innovatieve oplossingen waarmee zij hun eigen producten kunnen verbeteren. In veel gevallen werken we met klanten die hun eigen ambities hebben op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor ontwikkelen we producten die uiterst efficiënt en duurzaam zijn of hypermoderne toepassingen, zoals de toepassingen voor duurzame energie.