Elektronica en energieopslag

Onze prestatieadditieven en actieve kool worden gebruikt om energie op te slaan, de efficiëntie en levensduur te verhogen en de capaciteit te vergroten voor accu's en meer.

Fabrikanten van elektronische producten, hybride voertuigen en energienetwerken profiteren van onze technische expertise, waardoor ze de eindgebruiker betere, hoogwaardige producten kunnen bieden. Voor de accu- en energiemarkt dienen actieve kool, carbonblacks en grafeen als:

  • Geleidende onderdelen van accu-elektrodes
  • Reologiestabilisatoren voor pasta's en slurry's die worden gebruikt bij het maken van accu-elektrodes
  • Structurele stabilisatoren en porositeitstabilisatoren voor accu-elektrodes
  • Condensators voor het opslaan en vrijgeven van ladingen
  • Kiemvormingplaatsen voor actieve materialen